UBND quận Tân Bình khen tặng

Công ty Tràng An V.E.M được UBND quận Tân Bình khen tặng

Sáng ngày 24.01.2018, Hội nghị Tổng kết khối Kinh tế Quận Tân Bình năm 2017 diễn ra tại hội trường UBND quận.

Trong hội nghị này Công ty TNHH Tràng An V.E.M vịnh dự được UBND quận Tân Bình khen tặng bằng khen và trao kỷ niệm chương trong việc “Đã có đóng góp trong phát triển sản xuất kinh doanh, tham gia công tác xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội năm 2017”.

Đây cũng là động lực cho công ty TNHH Tràng An V.E.M ngày càng cố gắng vương lên trở thành 1 trong những doanh nghiệp lớn của Việt Nam để góp phần phát triển kinh tế đất nước và xã hội trong những năm tới.

 

TAGS:

LEAVE A COMMENT