Thông điệp của Tổng Giám Đốc

Ông Trịnh Đức Châu – Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công ty kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ông sinh năm 1967 tại Hà Nội, Giải thưởng Bạch Thái Bưởi và danh hiệu Doanh Nhân đất Việt thế kỷ 21. Hiện là hội viên câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn với trên 4.000 […]

XEM