Chính sách quản lý và lãnh đạo

Cân bằng lợi ích khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và thành viên công ty là tiêu chí xuyên suốt cho mọi hành động. Mọi quyết định đưa ra phải dựa trên kết quả phân tích dữ kiện, dữ liệu; tuyệt đối không quản lý, lãnh đạo theo cảm tính; quyết định phải được […]

XEM