Chính sách kinh doanh

Công ty TNHH Tràng An V.E.M kiên định với đường lối chính sách kinh doanh được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm duy trì và không ngừng gia tăng giá trị niềm tin cùng với mức độ hài lòng của khách hàng. Với tôn chỉ: “Mọi hoạt động sản xuất […]

XEM

Chính sách quản lý và lãnh đạo

Cân bằng lợi ích khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và thành viên công ty là tiêu chí xuyên suốt cho mọi hành động. Mọi quyết định đưa ra phải dựa trên kết quả phân tích dữ kiện, dữ liệu; tuyệt đối không quản lý, lãnh đạo theo cảm tính; quyết định phải được […]

XEM

Chính sách nhân sự

Công ty cổ phần Tràng An  V.E.M kiên định với đường lối chính sách phát triển nguồn nhân lực được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên với tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì sự phát triển công ty. […]

XEM

Chính sách chất lượng

Công ty TNHH Tràng An  V.E.M kiên định với đường lối chính sách chất lượng được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008. Với sứ […]

XEM