Giá Trị Cốt Lõi

 

icon gia tri cot loi
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Giá trị cốt lõi của Công Ty  Tràng An V.E.M chính là một hệ thống tập hợp các nguyên  tắc chính yếu dưới đây nhằm thiết lập, duy trì khả năng thực hiện, là nền tảng cho sự phát  triển bền vững mà  tất  cả thành viên Công ty đều phải thấu hiểu và tôn trọng:

  • Đặt khách hàng là “ Trọng tâm”, là “ Tối thượng ”.
  • Luôn tạo ra sự “ Vượt trội ” và “ Khác biệt ”.
  • Đặt trách nhiệm và chữ “ Tín” lên trên hết.
  • Luôn thiết lập các mục tiêu gắng sức và theo đuổi các mục tiêu này.
  • Luôn tôn trọng đạo đức kinh doanh.

 HOÀI BÃO
Với hoài bão không chỉ dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực sản xuất đèn trang trí, thiết bị chiếu sáng và điện công nghiệp mà còn phát triển thành một tập đoàn đa ngành. Khi nhắc đến Chúng tôi, người ta sẽ liên tưởng đến những giá trị nhân bản bởi những con người luôn phấn đấu, học hỏi và cống hiến hết mình vì “ chất lượng ”.

 

Hơn thế nữa, ở đây mọi người đều tìm thấy sự đoàn kết, gắn bó, sự tôn trọng cá nhân sâu sắc cùng với niềm vui, sự đam mê công việc trong môi trường thân thiện và cởi mở – một môi trường mà mọi tiềm năng đều được đánh thức và mọi người đều gắn bó trách nhiệm với Công ty, với cộng đồng, xem sự tồn tại của Công ty là để đóng góp cho sự tiến bộ xã hội.

 

   

SỨ MỆNH
Sứ mệnh của Chúng tôi không chỉ thiết lập ra những chuẩn mực mới về chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra những gì được xem là độc đáo, là khác biệt. Những gì mà Chúng tôi tạo ra sẽ luôn là những giá trị được khai phá, đúc kết, chắt lọc từ những tinh hoa, từ lợi thế của các quốc gia trên thế giới nhằm mang lại sự  tận hưởng cho khách hàng và khẳng định mạnh mẽ các giá trị này ngay tại những quốc gia văn minh nhất. Do đó, Chúng tôi không có khái niệm về rào cản kỹ thuật, công nghệ hay ranh giới thị trường và đó chính là lý do luôn thôi thúc Chúng tôi – Không ngừng kiến tạo.

 

Chúng tôi luôn khẳng định về sự phát triển lâu dài với những cam kết đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư cùng các thành viên Công ty. Với chúng tôi sẽ nổ lực hết mình vì sự phồn vinh của Đất nước cũng như cộng đồng xã hội.

 

LEAVE A COMMENT