Chính sách nhân sự

Công ty cổ phần Tràng An  V.E.M kiên định với đường lối chính sách phát triển nguồn nhân lực được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên với tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng vì sự phát triển công ty.

Với tôn chỉ: “Nguồn nhân lực phải được nhìn nhận là vốn quý, là tài sản quý giá nhất. Do đó phải tạo mọi điều kiện cho việc phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên và tạo môi trường làm việc tốt nhất để nhân viên phát huy hết khả năng của mình”.

 

Các nguyên tắc dẫn dắt hành động

 1. Đảm bảo các quyền lợi cơ bản của nhân viên theo Quy định của Pháp Luật.
 2. Chăm lo tích cực đến đời sống nhân viên, không ngừng gia tăng chất lượng cuộc sống nhân viên nhằm tạo dựng niềm tin để nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.
 3. Mỗi thành viên trong công ty đều hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ, dẫn dắt các thành viên khác, đặc biệt là thành viên mới để cùng nhau hướng về phía trước, với phương châm: Một ngọn nến sẽ chẳng mất gì khi thắp sáng những ngọn nến khác.
 4. Không ngừng đào tạo, huấn luyện các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng quản lý, điều hành nhằm nâng cao năng lực nhân viên đáp ứng các yêu cầu thay đổi.
 5. Bảo vệ các quyền bình đẳng và chia sẻ những khó khăn của nhân viên trong phạm vi ảnh hưởng của mình và tạo mọi điều kiện cho nhân viên có cơ hội học hỏi, thăng tiến.
 6. Đối thoại thẳng thắn, cởi mở, khuyến khích nhân viên đề xuất sáng kiến nhằm phát huy tối đa tiềm năng trong nhân viên, đồng thời giúp nhân viên tự tin hơn trong công việc.
 7. Kiên quyết không sử dụng lao động trẻ em hoặc để nhân viên làm việc trong môi trường không được đảm bảo, có khả năng gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của nhân viên.
 8. Tạo môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, đầy lòng nhân ái để nhân viên cảm nhận niềm vui, hạnh phúc như đang sống và làm việc trong ngôi nhà của chính mình.
 9. Đề cao ý thức, trách nhiệm; tính năng động, sáng tạo trong công việc; tinh thần tự giác, tự chủ; tinh thần tương thân, tương ái và gương mẫu trong nhân viên.
 10. Công ty luôn coi trọng năng lực, tài năng của mỗi cá nhân và có những phần thưởng công bằng, chế độ đãi ngộ, lương bổng xứng đáng cho những cống hiến đóng góp vào sự phát triển của công ty.
 • Mọi thành viên trong công ty đều phải ý thức rõ về tổ chức của mình, xem công ty như một giá trị thiêng liêng và hết lòng gắn bó, chung sức, chung lòng cho sự phát triển công ty.
 • Chính sách này được xem xét định kỳ trong cuộc họp lãnh đạo để đảm bảo sự phù hợp đáp ứng những thay đổi

LEAVE A COMMENT