Chính sách kinh doanh

Công ty TNHH Tràng An V.E.M kiên định với đường lối chính sách kinh doanh được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm duy trì và không ngừng gia tăng giá trị niềm tin cùng với mức độ hài lòng của khách hàng.

Với tôn chỉ: “Mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh phải mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng, phù hợp với Luật Pháp, văn hóa của từng khu vực và lãnh thổ. Đồng thời thể hiện tính trách nhiệm cao nhất đối với cộng đồng, xã hội những nơi mà sản phẩm của công ty có mặt”.

 

 CÁC NGUYÊN TẮC DẪN DẮT HÀNH ĐỘNG

 1. Mọi hoạt động kinh doanh phải đảm bảo uy tín, cũng với tính trách nhiệm cao nhất mà khách hàng, đồng thời tạo ra giá trị bền vững lâu dài cho khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và thành viên công ty.
 2. Chủ động trong các hoạt động kinh doanh với nhưng nỗ lực cao nhất nhằm tạo ra sự suôn sẻ trong công việc cũng như các luồng thông tin để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
 3. Không vì lợi nhuận trước mắt mà hy sinh những mục tiêu kinh doanh hướng đến sự thành công lâu dài hoặc làm băng hại đến các giá trị văn hóa, luận lý, đạo đức và các giá trị nhân bản.
 4. Không tổ chức các hoạt động kinh doanh theo kiểu phong trào; lợi nhuận ngắn hạn cũng cần thiết nhưng không phải yếu tố quan trọng.
 5. Lấy lợi nhuận hợp phát – đạo đức kinh doanh làm nền tảng cho mọi thu nhập của công ty.
 6. Bảo về quyền lợi chính đáng của khách hàng, đại lý và nhà phân phối với hết khả năng của mình.
 7. Xung đột trong kênh phân phối phải được giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cân bằng lợi ích giữa các bên và nỗ lực ngăn chặn việc xâm hại lợi ích của nhau trong kênh phân phối.
 8. Tăng cường mối quan hệ khách hàng nhằm thiết lập sự ảnh hưởng lẫn nhau trong chuỗi cung ứng theo hướng các bên cùng có lợi, đồng thời sẵn sàng hợp tác và chia sẻ các kinh nghiệm quản trị.
 9. Chú trọng việc sát nhập các đơn vị làm thành viên theo nguyên tắt các bên cùng có lợi, cùng nâng tầm ảnh hưởng, vị thế và làm gia tăng giá trị cho khách hàng.
 10. Không được dùng ảnh hưởng của mình để gây sức ép lên nhà cung ứng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong chuỗi cung ứng và ngăn chặn những hành động triệt phá lẫn nhau nhằm tạo thế độc quyền giữa các nhà cung ứng.
 11. Hãy tôn trọng đối thủ cạnh tranh, tôn trọng những gì mà họ đang làm, với phương châm: “Thương trường không phải là chiến trường”. Thương trường phải được hiểu là những cố gắng nhằm đáp ứng những kỳ vọng của khách hàng thông qua những sản phẩm, dịch vụ mà các bên tham gia.
 12. Tuân thủ các Luật định về trách nhiệm xã hội và các quy định khác mà công ty thừa nhận, đồng thời cam kết hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ tài năng trẻ.
 • Mọi thành viên trong công ty, dù ở bất cứ vị trí nào cũng đều phải tuân thủ đường lối chính sách kinh doanh này với ý thức và trách nhiệm cao nhất.
 • Chính sách này được xem xét định kỳ trong cuộc họp lãnh đạo để đảm bảo sự phù hợp đáp ứng những thay đổi.

LEAVE A COMMENT