Chính sách chất lượng

Công ty TNHH Tràng An  V.E.M kiên định với đường lối chính sách chất lượng được xây dựng và áp dụng trong toàn hệ thống công ty nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008.

Với sứ mệnh: “Không chỉ thiết lập ra những chuẩn mực mới về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn mang đến cho khách hàng những khái niệm mới về giá trị thẩm mỹ nhằm luôn thỏa mãn những kỳ vọng của khách hàng .

 

Các nguyên tắc dẫn dắt hành động

 1. Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm được thống nhất, thấu hiểu đến từng nhân viên và được áp dụng đầy đủ trong toàn hệ thống công ty.
 2. Các phương pháp quản lý, cơ chế điều hành, chính sách – mục tiêu chất lượng và cơ cấu hoạt động phải được định hướng đến khách hàng, đồng thời phải được truyền đạt đầy đủ, rõ ràng đến từng thành viên một cách xuyên suốt và nhất quán.
 3. Không vì lợi nhuận trước mắt mà vi phạm đến chính sách – mục tiêu chất lượng hoặc làm băng hoại đến các giá trị văn hóa, đạo đức kinh doanh.
 4. Mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh luôn được theo sát, đánh giá và kịp thời ngăn chặn những sai hỏng cũng như khắc phục kịp thời những điểm không phù hợp.
 5. Luôn ý thức rõ phương châm: Nếu trong chúng ta, không ai muốn sử dụng sản phẩm – dịch vụ kém chất lượng thì đừng làm điều đó cho người khác.
 6. Thường xuyên, liên tục với những nỗ lực cao nhất cho việc nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ưu tiên hàng đầu cho đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ và tăng cường những nguồn lực cần thiết cho việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong mọi thời điểm.
 7. Không ngừng đào tạo, huấn luyện các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng quản lý, điều hành nhằm nâng cao năng lực nhân viên đáp ứng các yêu cầu thay đổi.
 8. Áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống các bệnh nghề nghiệp tại các khu vực sản xuất kinh doanh.
 9. Với phương châm: Chất lượng sản phẩm không phải là chạy theo để đạt được, mà phải chủ động thiết lập ra những chuẩn mực mới một cách thường xuyên và liên tục.
 10. Tuân thủ các Luật định, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với Luật Pháp, văn hóa của từng khu vực và lãnh thổ, nơi mà sản phẩm của công ty có mặt.
 • Mọi thành viên trong công ty, dù ở bất cứ vị trí nào cũng đều phải tuân thủ đường lối chính sách chất lượng này với ý thức và trách nhiệm cao nhất.  
 • Chính sách này được xem xét định kỳ trong cuộc họp lãnh đạo để đảm bảo sự phù hợp đáp ứng những thay đổi.

LEAVE A COMMENT